Nowości w systemie monitorowania drogowego

main road

Lata 2018 i 2019 przyniosły wiele zmian w dokumencie prawnym Ustawa system monitorowania drogowego przewozu towarów. Ich wprowadzenie jest bardzo zasadne, pozwalają bowiem dostosować przepisy do obecnego życia jak również ujednolicić wiele przepisów, aby na terenie całej UE nie było pod tym względem żadnych wątpliwości.

Wszystkie oleje w systemie

Ustawa o transporcie drogowym w nowym brzmieniu wprowadza jedną z istotniejszych zmian, mówiącą o tym, iż wszystkie oleje opałowe i napędowe znajdą się w systemie. Taka zmiana ma przede wszystkim za zadanie znacznie uszczelnić system podatkowy, który z powodu sporych niejasności właśnie w przepisach tej ustawy tracił co roku spore pieniądze.

Co zmiany oznaczają dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców zmiany to przede wszystkim konieczność zapoznania się z nowymi wzorami dokumentów i deklaracji. Wymagają one bowiem szczegółowego wpisywania wielu wartości, co sprawia że w wielu z nich przybyły dodatkowe pola. To nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapoznania się z nimi jak również z instrukcjami dotyczącymi ich prawidłowego wypełniania. Jednak założeniem twórców zmian mają one sprawić, iż po stronie przedsiębiorcy będzie o wiele mniej procedur administracyjnych.

Samochody pod kontrolą

Szczególną nowością jest to, iż samochody mają zostać wyposażone w urządzenia lokalizacyjne. Dzięki temu jest możliwe nie tylko ustalenie miejsca, gdzie aktualnie znajduje się pojazd, ale także śledzenie jego trasy i tym samym trasy przewozu towarów. Oczywiście przedsiębiorcy do dyspozycji dostaną bezpłatną aplikację, która znacząco ułatwi im korzystanie z tego typu rozwiązań. W związku z tym przewoźnicy obowiązani są do przesyłania określonych danych, pozyskanych właśnie z urządzeń lokalizacyjnych. Ma to wyeliminować sytuacje, gdy dochodziło do niekontrolowanego handlu olejem lub dostarczanie go w inne miejsca, niż początkowo wskazane w dokumentach. Brak spełnienia obowiązku dostarczenia danych skutkuje dla przedsiębiorcy niezwykle wysokimi karami finansowymi.