Czynniki motywujące do pracy

Photo By Krakenimages

Każdy z nas chciałby mieć dobrze płatną pracę. Oprócz sowitego wynagrodzenia oczekujemy również tego, by praca nie pochłaniała całego naszego czasu. Nie da się ukryć, że większość pracowników nie lubi nadgodzin. Idealnie byłoby, gdyby to czym się zajmujemy leżało w przedmiocie naszych zainteresowań. Jeżeli praca nas interesuje, jesteśmy wydajniejsi. Wiele osób stara się również dzięki pracy realizować potrzebę samorozwoju. Hierarchia potrzeb Maslowa zakłada, że dążymy do samorealizacji dopiero wtedy, gdy nasze podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone. Kiedy pracownik dąży do samorozwoju, zazwyczaj bardziej się stara. Wykonuje zadania służbowe z większą starannością co leży zarówno w interesie pracownika jak i pracodawcy.

Jeżeli więc pracodawca, zapewni swoim pracownikom wynagrodzenie pozwalające na godne życie, istnieje duża szansa, że pracownik będzie pełnił swoje obowiązki rzetelnie. Z całą więc pewnością, wynagrodzenie to jeden z głównych czynników motywujących do pracy.

Czynniki motywujące do pracy to również miła atmosfera w zespole oraz dobre warunki pracy. Jeżeli współpracownicy są dla siebie uprzejmi, łatwiej jest im wykonywać wspólne zadania. Bardzo ważne jest niedopuszczanie do konfliktów na linii podwładny- przełożony. Dobre relacje podwładnych z przełożonymi bardzo korzystnie wpływają bowiem na jakość świadczonej przez pracowników pracy. Jeżeli zaś relacje w zespole są złe, pracownicy mogą być agresywni oraz mniej odporni na stres. Nie da się zaś ukryć, że stres z całą pewnością nie jest czynnikiem motywującym do pracy.

Pracownicy czują się zmotywowani również wtedy, gdy pracodawca dba o miejsce ich pracy. Odpowiednia temperatura w pomieszczeniach pracowniczych, przerwy czy dostęp do pomieszczeń, w których można spokojnie zjeść obiad, to czynniki, które sprawiają, że pracownik bardziej się stara. Nie bez znaczenia są również nagrody i premie. Pracownik, który jest doceniany przez szefa lub menedżera, jeszcze bardziej się stara. Czynnikami motywującymi do pracy mogą być również imprezy firmowe czy wyjścia integracyjne organizowane przez pracodawcę.

Rozliczne teorie motywacji, takie jak na przykład teoria sprawiedliwości czy teoria ERG próbują wyjaśnić jak kształtuje się motywacja pracownicza i jakie czynniki są za nią odpowiedzialne. Dobrze byłoby gdyby kadry menedżerskie znały podstawowe założenia poszczególnych teorii motywacji.

Kierownicy powinni więc uczestniczyć w szkoleniach, których tematem przewodnim będzie właśnie motywacja w pracy. Szkolenia powinny być prowadzone regularnie i systematycznie. Najważniejsze, aby szkolenie poprowadziła doświadczona i wykwalifikowana firma pracownicza. Przed wyborem danej firmy, warto przejrzeć oferty poszczególnych firm w internecie. Bacznie przyjrzyjmy się również opiniom klientów o firmach szkoleniowych. Najbezpieczniej jest wybrać taką, która cieszy się pozytywnymi opiniami wśród klientów. Wówczas szanse na to, że szkolenia odniosą pozytywny skutek są bardzo duże. Podsumowując powyżej zebrane rozważania, z łatwością można stwierdzić, że dla większości pracowników głównym czynnikiem motywującym do pracy jest wynagrodzenie.

Korzystne warunki finansowe sprawiają, że pracownik bardziej się stara i rzetelniej wykonuje swoje obowiązki. Kolejnym istotnym czynnikiem motywującym do pracy są dobre warunki pracy. Znacznie lepiej pracować w pomieszczeniu, w którym panuje optymalna temperatura niż w miejscu, w którym jest za gorąco lub za zimno. Kolejnymi motywatorami do pracy są również nagrody i premie, a także wyjścia i wyjazdy integracyjne. Dobrze by było, gdyby osoba zajmująca stanowisko kierownicze znała poszczególne teorie oraz rodzaje motywacji pracowniczej. Z tego względy, kadry kierownicze powinny brać udział w szkoleniach.

Szkolenia powinny być organizowane systematycznie. Tylko wówczas przyniosą one oczekiwane rezultaty. Aby zwiększyć szanse na skuteczność szkolenia, należy bardzo starannie wybrać firmę szkoleniową. Nie wybierajmy firm, które posiadają złe opinie ani takich, na których usługi naszej firmy nie stać.